Video ir kita mokymų medžiaga

2022 m. sausio 3 d.

Mokomoji medžiaga pirkimų specialistų atestavimui:

Atnaujinimo data: 2023-11-28