>

Pasiūlymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pasiūlymus pasirašyti galima šiais kvalifikuotais elektroniniais parašais:

  a) mobiliojo parašo paslaugų teikėjų (Bitė, Telia, Tele2, Teledema) išduodamais kvalifikuotais elektroniniais parašais);

  b) stacionariais įrenginiais (VĮ „Registrų centras“ išduodamomis USB kriptografinėmis laikmenomis ir lustinėmis kortelėmis bei Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduodamomis asmens tapatybės kortelėmis).

Pasiūlymo pasirašymui galima naudotis populiariausiomis interneto naršyklėmis (pvz., Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera).

 Mokomąjį filmuką, kaip CVP IS teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, rasite čia.

 Mokomąją medžiagą, kaip CVP IS teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, rasite čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-28