Perkančiosioms organizacijoms

Žalieji pirkimai

Registracija CVP IS ir organizacijos nustatymai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo paskelbimas CVP IS

Sutarčių viešinimas

Pirkimų viešinimas (skelbimo ir pirkimo dokumentų, pirkimo planų, SK-5)

Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Elektroninės TED formos

Skelbimai, ataskaitos

    Pirkimų tikrinimas

    Pirkimo vykdytojų atestacija

     

    Atnaujinimo data: 2024-03-01