Perkančiosioms organizacijoms

Žalieji pirkimai

Registracija CVP IS ir organizacijos nustatymai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo paskelbimas CVP IS

Sutarčių viešinimas

Pirkimų viešinimas (skelbimo ir pirkimo dokumentų, pirkimo planų, SK-5)

Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Elektroninės TED formos

Skelbimai, ataskaitos

Pirkimų tikrinimas

Pirkimo vykdytojų atestacija

 

Atnaujinimo data: 2024-05-28