BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestų ES 2007 – 2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas“
 • Projekto kodas: VP4-1.1-FM-01-V-01-004
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa
 • Finansavimo sutartis: 2009-04-14
 • Skirtas finansavimas: 2.659.989, 47 Eur.
 • Projektas baigtas:  2015-12-31
 • Projekto aprašymas: Projektas įgyvendinamas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu priskirtas funkcijas. Projekto lėšomis bus finansuojamos Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymo išlaidos, numatytos vykdomų pagal 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. Šis projektas padės efektyviau funkcionuoti 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemai. Visu 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu bus užtikrinta efektyvi projekto, finansuojamo iš 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, viešųjų pirkimų kontrolė bei suteikta kvalifikuota konsultacija, mokymai, metodinė pagalba pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams, taip pat kitoms 2007−2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų klausimais.
 • Projekto pavadinimas: „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas elektroninių viešųjų pirkimų srityje“
 • Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-03-V-01-063
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Veiksmų programa: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Finansavimo sutartis: 2011-03-24
 • Skirtas finansavimas: 320.821,36 Eur.
 • Projekto veiklų pradžia: 2011-03-24
 • Projekto veiklų pabaiga: 2013-05-03
 • Projektas baigtas: 2014-03-19
 • Projekto aprašymas: Projektas „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas elektroninių viešųjų pirkimų srityje“, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. El. pirkimų plėtra yra viena pagrindinių Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir 2009–2013 m. plėtros strategijoje numatytų priemonių, didinant viešųjų pirkimų skaidrumą, kovojant su korupcija bei taupant viešiesiems pirkimams skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad perkančiosios organizacijos bent pusę visų viešųjų pirkimų vykdytų el. būdu, CVP IS priemonėmis. CVP IS priemones naudoja visos Lietuvos perkančiosios organizacijos, vykdydamos tradicinius (popierinius) ir el. pirkimus. Viešųjų pirkimų perkėlimas į el. terpę iš esmės keičia jų vykdymo praktiką, ir iš šioje srityje dirbančiųjų reikalauja naujų žinių bei kompetencijos. Žinių stoka yra pagrindinis barjeras, stabdantis el. pirkimų plėtrą. VPT vykdydama jai deleguotą atsakingų už viešuosius pirkimus specialistų mokymo funkciją bei siekdama paruošti juos el. pirkimų vykdymui, nuo 2008 m. rengia el. viešųjų pirkimų vykdymo instrukcijas, vadovus, mokamąją medžiagą, organizuoja seminarus, teikia konsultacijas. VPT nedisponuoja pakankamais žmogiškaisiais, finansiniais bei techninių priemonių ištekliais, norint patenkinti visus ar bent žymesnę dalį mokymų poreikių. Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria VPT, vykdydama viešųjų pirkimų specialistų mokymo veiklą, yra šios: 1) didelis viešųjų pirkimų specialistų skaičius ir jų geografinis pasiskirstymas; 2) el. pirkimų srities sudėtingumas ir kompleksiškumas, todėl reikalingi aukštos kvalifikacijos ekspertai galintys teikti kompetentingą pagalbą; 3) El. viešieji pirkimai - labai greitai besivystanti sritis, todėl prisitaikant prie pokyčių būtina užtikrinti nenutrūkstamą viešųjų pirkimų specialistų mokymosi procesą, atnaujinant mokymosi priemones ir medžiagą. VPT kiekvieną dieną gauna daug paklausimų tiek dėl tradicinių, tiek dėl elektroninių pirkimų, kurie apkrauna vartotojų pagalbai galimus skirti VPT išteklius, todėl negalima pagelbėti visiems besikreipiantiems. Įgyvendinat projektą būtų sprendžiamos visos šios problemos.

   

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“
 • Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-088
 • Projekto vykdytojas: Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Veiksmų programa: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
 • Fondas: Europos Socialinis fondas
 • Finansavimo sutartis: 2011-04-18
 • Projektui skirtas finansavimas: 779.077,56 Eur.
 • Projekto veiklų pradžia: 2011-04-18
 • Projekto veiklų pabaiga: 2015-12-01
 • Projektas baigtas: 2016-02-03
 • Projekto aprašymas: Projektas „Viešųjų pirkimų centrinės rizikos analizės sistemos kūrimas ir diegimas (I etapas)“, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM- 03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Projekto vykdymo metu bus sukurta viešųjų pirkimų rizikos valdymo metodika ir sukurta ir įdiegta rizikos valdymo informacinė sistema, kuri remsis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) esančia informacija apie perkančiųjų organizacijų pasirašytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Susisteminta informacija bus reguliariai atnaujinama ir saugoma specializuotoje saugykloje, o šių duomenų analizės rezultatai periodiškai pateikiami VPT bei CVPIS tinklalapiuose. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema, kaip įgyvendinto projekto rezultatas, prisidės siekiant Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332, numatyto tikslo – pasiekti, kad Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, leistų perkančiosioms organizacijoms mažiausiomis sąnaudomis įsigyti labiausiai jų poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus, bei užtikrintų konkurenciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14