VPT viešieji pirkimai

            Data                                              Pirkimo būdas                                                     Pirkimo pavadinimas                                 Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo     
       
       

 

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas ir su pirkimu susijusi informacija (skelbimai, konkurso sąlygos ar pirkimo reikalavimai, jų patikslinimai, paaiškinimai, ataskaitos ir kita)

(Pastaba. Paspaudus nuorodą ant pirkimo pavadinimo, matysite visą informaciją susijusią atitinkamu pirkimu)

Informacija pateikta leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" (jei taikoma) arba kita 

Pirkimo pabaiga (skelbimai apie sutarties sudarymą/nutraukimas (jei taikoma))
Supaprastintas atviras konkursas Skambučių centro paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Nutrauktos pirkimo procedūros
Supaprastintas atviras konkursas Viešųjų pirkimų informacinių sistemų infrastruktūros priežiūros ir vystymo paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Supaprastintas atviras konkursas

Viešųjų pirkimų informacinių sistemų infrastruktūros priežiūros ir vystymo paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Nutrauktos pirkimo procedūros
Atviras konkursas Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

Skelbimas apie sutarties sudarymą
Neskelbiamos derybos

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos posistemių priežiūros ir vystymo paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Nutrauktos pirkimo procedūros, pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos
Atviras konkursas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos posistemių priežiūros ir vystymo paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Nutrauktos pirkimo procedūras, vienintelis pasiūlymas atmestas dėl per didelės kainos
Neskelbiamos derybos

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo modulio Complete Tender Management programinės įrangos priežiūros, modifikavimo ir analizės paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

Skelbimas apie sutarties sudarymą
Supaprastintas mažos vertės pirkimas

Informacinių sistemų duomenų atsarginių kopijų darymo ir valdymo sistemos atnaujinimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas mažos vertės pirkimas

Informacinių sistemų duomenų atsarginių kopijų darymo ir valdymo sistemos įranga

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas mažos vertės pirkimas Kelionių užsienyje organizavimo paslaugų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintos neskelbiamos derybos DVS „Kontora“ atnaujinimas, priežiūra ir papildomos paslaugos

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas mažos vertės pirkimas

Daugiafunkcinių spausdintuvų nuomos pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Atviras konkursas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos posistemių modifikavimo, priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas (2)

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

Skelbimas apie sutarties sudarymą
Atviras konkursas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos posistemių modifikavimo, priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas (1)

Apie pradedamą pirkimą

Nutraukus pirkimo procedūras
Supaprastintas atviras konkursas Informacijos saugumo audito paslaugų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Duomenų saugyklos IBM Storwize V5000 išplėtimo pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas mažos vertės pirkimas Virtualizacijos tarnybinių stočių pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Laisvosios kreipties atmintinių tarnybinėms stotims pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas mažos vertės pirkimas

KOMPIUTERIŲ TINKLO UGNIASIENIŲ FORTIGATE 300C TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ ATNAUJINIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MONITORINGO IS IR CENTRINIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PORTALO MODIFIKAVIMO DĖL ENERGIJOS AR KURO PIRKIMŲ PLANŲ, PIRKIMŲ SKELBIMŲ IR PROCEDŪRŲ ATASKAITŲ VIEŠINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Nutraukus pirkimo procedūras
Neskelbiamas pirkimas VPM ir VPRV IS modernizavimo paslaugos ir VPRV IS adaptavimas euro įvedimui Lietuvos Respublikoje

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Kompiuterių techninės įrangos ir susijusių paslaugų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Neskelbiamas pirkimas INFORMACINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKSMŲ STEBĖJIMO ĮRANGOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS  (3)

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas INFORMACINIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKSMŲ STEBĖJIMO ĮRANGOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ (2) Apie pradedamą pirkimą Nutraukus pirkimo procedūras
Supaprastintas atviras konkursas  KOMPIUTERINIŲ TERMINALŲ TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS Apie pradedamą pirkimą Nutraukus pirkimo procedūras
Neskelbiamas pirkimas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ RIZIKOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODIFIKAVIMO PASLAUGOS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ HP DATA PROTECTOR, VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS ATNAUJINIMO IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas TARNYBINIŲ STOČIŲ, KOMUTATORIŲ, DUOMENŲ SAUGYKLOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Informacinių sistemų administratorių veiksmų stebėjimo įrangos ir su jos diegimu susijusių paslaugų pirkimas (1) Apie pradedamą pirkimą Nutraukus pirkimo procedūras
Supaprastintas atviras konkursas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS VPM IS, CVPP, VA IS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MONITORINGO INFORMACINĖS SISTEMOS, CENTRINIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PORTALO, VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Neskelbiamas pirkimas CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO MODULIO COMPLETE TENDER MANAGEMENT PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Neskelbiamas pirkimas VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMO CTM (COMPLETE TENDER MANAGEMENT) PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Kompiuterinės technikos(2 serveriai ir duomenų saugykla) pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
Supaprastintas atviras konkursas Tarnybinių stočių operacinių sistemų ir duomenų bazių programinės įrangos paketų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją

Apie sudarytą pirkimo sutartį

 
       

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-19