Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kaip tiesioginio taikymo teisės akto, reikalavimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje buvo patvirtintas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas, kuriuo įtvirtintos pagrindinės fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės.  Su Apraše įtvirtintais duomenų tvarkymo principais bei duomenų subjektų teisėmis galite susipažinti čia

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-21