Tarptautinis bendradarbiavimas

Acquis normų įgyvendinimo tikslu Viešųjų pirkimų tarnyba kartu su Suomijos viešojo administravimo institutu HAUS 2004 m. balandžio 14 d. - 2005 m. vasario 14 d. laikotarpiu vykdė PHARE programos trumpalaikį dvynių projektą „Pasiruošimas viešųjų pirkimų Acquis įgyvendinimui“.
Pagrindinis projekto tikslas buvo gerinti viešųjų pirkimų teisės aktų ir praktikos taikymą ir supratimą tarp pagrindinių interesų grupių.

Projekto metu, atsižvelgiant į geriausią Europos Sąjungos šalių narių praktiką, buvo parengti šie standartiniai dokumentai:

 • Bendrosios prekių pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios prekių pirkimo sutarties sąlygos;
 • Bendrosios paslaugų pirkimo sutarties sąlygos;
 • Bendrosios informacinių technologijų prekių ir paslaugų pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios informacinių technologijų techninės įrangos pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios informacinių technologijų standartinės programinės įrangos pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios Pirkėjui pritaikytos informacinių technologijų programinės įrangos pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios informacinių technologijų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios informacinių technologijų priemonių valdymo paslaugų pirkimo sutarties sąlygos;
 • Specialiosios informacinių technologijų konsultacinių paslaugų pirkimo sutarties sąlygos.
 • Viešųjų pirkimų procedūrų vadovas.

Taip pat buvo organizuojami mokomieji renginiai apie standartinius dokumentus, tarptautinę viešųjų pirkimų patirtį. 2004 metų gruodžio 9 d. įvyko tarptautinė konferencija „Naujausios viešųjų pirkimų tendencijos ir problemos Europoje”.

Konferencijoje pranešimus skaitė:

 • Peter Bennet, Didžiosios Britanijos Vyriausybės prekybos tarnybos Viešųjų pirkimų skyriaus ES plėtros vadovas (pranešimo medžiaga);
 • Billy Noone, Airijos Finansų ministerijos Nacionalinės viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyr. asistentą (pranešimo medžiaga);
 • Taneli Junttila, Suomijos „Hansel Ltd“ pirkimų konsultantas (pranešimo medžiaga);
 • Liisa Lehtomäki, Suomijos viešojo administravimo instituto HAUS vyr. konsultantė (pranešimo medžiaga);
 • Aime Võsu, Estijos finansų ministerijos Valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė (pranešimo medžiaga);
 • Andrejs Tiknuss, Latvijos viešųjų pirkimų priežiūros tarnybos generalinis direktorius (pranešimo medžiaga);
 • Viktoras Sirvydis, Lietuvos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas (pranešimo medžiaga);
 • Vaidotas Jakštas, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Metodologijos ir mokymo skyriaus vedėjas (pranešimo medžiaga).

Vykdant projektą surengti trys seminarai apie Suomijos viešųjų pirkimų praktiką, kuriuos vedė Suomijos ekspertai:

Taip pat suorganizuotas 4 dienų viešųjų pirkimų lektorių rengimo seminaras. Projekto pabaigoje, 2005 m. vasario 10 d., vyko baigiamoji konferencija. Pranešėjai pristatė su projektu susijusią informaciją bei aptarė projekto rezultatus:

 • Vaidotas Jakštas, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Metodologijos ir mokymo skyriaus vedėjas (pranešimo medžiaga);
 • Anneli Temmes, Suomijos viešojo administravimo instituto HAUS vadovė (pranešimo medžiaga);
 • Tarja Aarla, Suomijos prekybos ir pramonės ministerijos vyriausioji patarėja (pranešimo medžiaga);
 • Liisa Lehtomaki, Suomijos viešojo administravimo instituto HAUS vyriausioji konsultantė(pranešimo medžiaga);
 • Juha Rumpunen, Suomijos viešojo administravimo instituto HAUS vyriausiasis konsultantas(pranešimo medžiaga).

Projektas vykdytas 2007 m. birželio mėn. vadovaujantis Ukrainos užsienio reikalų ministro Borys Tarasyuk ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Petro Vaitiekūno Bendruoju Pareiškimu bendradarbiauti įgyvendinant Ukrainos – ES Veiksmų Planą bei Lietuvos ir Ukrainos jungtinio pakomitečio Europos integracijos klausimais susitikimo protokolu. Projektą vykdė Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) bei Ukrainos antimonopolijos komitetas. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.
Pagrindinis projekto tikslas buvo sustiprinti Ukrainos specialistų administracinius gebėjimus tobulinant Ukrainos viešųjų pirkimų sistemą bei kuriant viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
Projekto metu Vilniuje suorganizuotas 5 dienų mokomasis vizitas Ukrainos antimonopolijos komiteto Viešųjų pirkimų departamento atstovams: Dudnyk Yevgen, Lytvyn Olena, Bugay Olena. Ukrainos delegacija supažindinta su Lietuvos viešųjų pirkimų informacine sistema, Tarnybos struktūra, funkcijomis bei veikla, viešųjų pirkimų Lietuvoje ideologija, viešųjų pirkimų reglamentavimo sistema, institucine infrastruktūra. Susitikimų su Lietuvos ekspertais metu taip pat aptartos prielaidos pirkimų centralizavimui Lietuvoje, darniųjų pirkimų vykdymui, apžvelgta visuomenės įtaka viešiesiems pirkimams ir Tarnybai. Mokomojo vizito metu Ukrainos delegacija susitiko su Tarnybos, Ūkio ministerijos, Seimo Audito komiteto, Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimų sprendimų skyriaus atstovais.
Kijeve taip pat suorganizuotas 2 dienų seminaras tema „Lietuvos patirtis harmonizuojant viešųjų pirkimų teisę su ES standartais“ . Seminarą vedė šie Tarnybos atstovai: direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Jakštas, Metodologijos ir mokymo skyriaus vedėja Sigita Jurgelevičienė, Metodologijos ir mokymo skyriaus Mokymo poskyrio vedėjas Ruslanas Jurėnas, Prevencijos ir kontrolės skyriaus Kontrolės poskyrio vedėjas Edvard Malyško. Seminaro metu apžvelgtas Lietuvos viešųjų pirkimų reglamentavimo 1996-2006 metais laikotarpis, institucinė Lietuvos viešųjų pirkimų sistema, dabartinė Lietuvos viešųjų pirkimų reglamentavimo sistema, Tarnybos kompetencija, Tarnybos veikla mokymo ir metodologijos, prevencijos ir kontrolės srityje bei pasiekti rezultatai, ginčų nagrinėjimo procedūros, viešųjų pirkimų centralizavimo Lietuvoje aspektai ir t.t. Seminare dalyvavo apie 20 Ukrainos antimonopolijos komiteto, Ekonomikos ministerijos,visuomeninių organizacijų atstovų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07