Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo nutarimai

Nr. Patvirtinimo data Paskelbta Teisės aktas
1036 2017-12-13 Teisės aktų registras, 2017-12-15, Nr. 20239 Nutarimas „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 "Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos arba teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"
1122 2016-04-16 Teisės aktų registras, 2015-04-24, Nr. 6178

Nutarimas „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-06-02

709 2015-07-01 Teisės aktų registras, 2015-07-03, Nr. 10843

Nutarimas „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-10-10
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-04-19 iki 2017-10-09

654 2015-06-26 Teisės aktų registras, 2015-06-22, Nr. 10022 Nutarimas „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis“
621 2015-06-17 Teisės aktų registras, 2015-06-22, Nr. 10036 Nutarimas „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“
528 2014-06-04 Teisės aktų registras, 2014-06-16, Nr. 7652

Nutarimas „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-10-05

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-05-01 iki 2017-10-04

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-07-01 iki 2017-04-30

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-06-01 iki 2016-06-30
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-05-17 iki 2016-05-31

264 2013-04-03 Valstybės žinios, 2013-04-06, Nr. 36-1733 

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ 

1306 2012-10-31 Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6419 Nutarimas „Dėl viešosios įstaigos CPO LT įsteigimo ir valstybės turto investavimo“
1518 2011-12-21 Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7631 Nutarimas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūros tvirtinimo“
1517 2011-12-21 Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7630

Nutarimas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2019-01-01

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-11-08 iki 2017-12-31

          Nr. 889
          Data: 2017-10-31
          Teisės aktų registras, 2017-11-07, Nr. 17536

1334 2011-11-16 Valstybės žinios, 2011-11-22, Nr. 141-6623 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1105 „Dėl Pirkimų, susijusių su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi, tvarkos aprašo patvirtinimo ir pirkimų, kai būtina apsaugoti esminius valstybės saugumo interesus“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
1031 2011-08-31 Valstybės žinios, 2011-09-06, Nr. 110-5193 Nutarimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
772 2011-06-22 Valstybės žinios, 2011-07-02, Nr. 80-3904 Nutarimas „Dėl Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2015-07-04
Pakeitimai
1133 2010-07-21 Valstybės žinios, 2010-07-31, Nr. 91-4824

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-10-17
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2016-02-16 iki 2017-10-16

1332 2009-10-14 Valstybės žinios, 2009-10-24, Nr. 127-5496 Nutarimas „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo“
904 2009-08-26 Valstybės žinios, 2009-08-29, Nr. 103-4302 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“
196 2009-03-18 Valstybės žinios, 2009-03-28, Nr. 34-1291 Nutarimas „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2009-08-30
Pakeitimai
1286 2008-12-03 Valstybės žinios, 2008-12-11, Nr. 142-5634 Nutarimas „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-07-04
Pakeitimai
1225 2008-11-12 Valstybės žinios, 2008-11-29, Nr. 137-5429 Nutarimas „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2014-05-01
Pakeitimai
1139 2007-10-17 Valstybės žinios, 2007-11-08, Nr. 114-4637 Nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2012-07-29
Pakeitimai
296 2007-03-21 Valstybės žinios, 2007-03-31, Nr. 37-1369 Nutarimas „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2015-01-01
Pakeitimai
Suskleisti
50 2007-01-19 Valstybės žinios, 2007-01-23, Nr. 9-357 Nutarimas „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2013-01-31
Pakeitimai
432 2006-05-05 Valstybės žinios, 2006-05-11, Nr. 51-1892 Nutarimas „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2015-01-01 iki 2017-06-30
Nutarimo redakcija nuo 2010-01-01 iki 2014-12-31
Pakeitimai
92 2006-01-30 Valstybės žinios, 2006-01-31, Nr. 13-460

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-10-10 

AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-06-13 iki 2017-10-09
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2015-06-23 iki 2017-06-12

Pakeitimai

Suskleisti
792 2004-06-23 Valstybės žinios, 2004-06-29, Nr. 100-3715 Nutarimas „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 20(1) straipsnį“
468 2004-04-26 Valstybės žinios, 2004-04-28, Nr. 63-2260 Nutarimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su viešųjų pirkimų reglamentavimu, pripažinimo netekusiais galios“
1264 2003-10-09 Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4357 Nutarimas „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2009-02-01
Pakeitimai
442 2003-04-08 Valstybės žinios, 2003-04-11, Nr. 35-1497 Nutarimas „Dėl Prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo“
1026 2001-08-24 Valstybės žinios, 2001-08-29, Nr. 74-2596

Nutarimas „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2013-07-02

466 2000-04-26 Valstybės žinios, 2000-05-03, Nr. 36-999 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1475 ir 1999 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1002 3.2 punkto pripažinimo netekusiais galios“
302 2000-03-16 Valstybės žinios, 2000-03-22, Nr. 24-618 Nutarimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
1473 1996-12-19 Valstybės žinios, 1996-12-24, Nr. 125-2918 Nutarimas „Dėl Viešojo pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo“
AKTUALI REDAKCIJA nuo 1997-07-17
Pakeitimai
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-21