Koncesijos

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

XIII-440 2017-06-15  


Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo aktuali redakcija nuo 2018-01-01 

 
1S-173 2017-12-06

Teisės aktų registras,

2017-12-06, Nr. 19612

Įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 "Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" pakeitimo"

ĮSIGALIOJA 2018-01-01

1S-171 2017-11-30

Teisės aktų registras,

2017-12-01 Nr. 19286

Įsakymas "Dėl Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo"

ĮSIGALIOJA 2018-01-01

1S-170 2017-11-30

Teisės aktų registras,

2017-12-01 Nr. 19284

Įsakymas "Dėl Koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo"

ĮSIGALIOJA 2018-01-01

1S-149 2017-10-20 Teisės aktų registras, 2017-10-23, Nr. 16663

Įsakymas „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

ĮSIGALIOJA 2018-01-01

1S-145 2017-10-12  Teisės aktų registras, 2017-10-16, Nr. 16314

Įsakymas „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo" 

ĮSIGALIOJA 2018-01-01