Vyriausioji specialistė Vida Koženevskienė

1. Prevencine tvarka peržiūrėti pirkimo dokumentus (Rizikos valdymo skyriaus ir (ar) kiti perduoti pirkimai) ir nustačius Įstatymų pažeidimus teikti rekomendacijas pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas arba pirkimą nutraukti. Pirkimų vykdytojų įvykdytų rekomendacijų dalis ne mažesnė nei 55 proc. nuo visų darbuotojo teiktų rekomendacijų.

2. Pirkimų vykdytojams teikiamos argumentuotos rekomendacijos, t. y. rekomendacijoje pateikti argumentai ir (ar) įrodymai, pagrindžiantys nustatytą pažeidimą.

3. Valstybės tarnautojo rengiami sprendimai dėl sutikimų turi būti parengti teisės aktuose nustatytais terminais, t. y. nebūtų vėluojančių sprendimų.

4. Sprendimų dėl sutikimų rengimo trukmės mažėjimas.

5. Iki 2019 m. gruodžio 16 d. atlikti analizę ir parengti ataskaitą apie tiekėjus, kurie 2019 m. buvo įtraukti į Nepatikimų tiekėjų ir Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18