Vyriausioji specialistė Vaida Joknienė

  1. Parengti informaciją statistinėms ataskaitoms:
  • statistinė informacija apie viešuosius pirkimus, vykdytus gynybos ir saugumo srityje 2018 m.;
  • statistinė informacija apie 2019 m. I, II, III ketv. įvykusius viešuosius pirkimus, vykdytus gynybos ir saugumo srityje;
  • statistinės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo metinės ataskaitos už 2018 m. Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma.
  1. Laiku parengti atsakymus į  paklausimus.
  2. Atlikti sutarčių viešinimo stebėseną problematiškiausiose pirkimų / pirkimų vykdytojų sektoriuose (pagal strateginius tikslus, Tarnybos numatytus planus).
  3. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) sutarčių viešinimo posistemėje kaupiamų pirkimo sutarčių duomenų parengimas atviru duomenų formatu (open data).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18