Vyriausioji specialistė Laimutė Ramanauskienė

1. Prevencine tvarka peržiūrėti pirkimo dokumentus (Rizikos valdymo skyriaus ir (ar) kiti perduoti pirkimai) ir nustačius Įstatymų pažeidimus teikti rekomendacijas pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas arba pirkimą nutraukti. Pirkimų vykdytojų įvykdytų rekomendacijų dalis ne mažesnė nei 55 proc. nuo visų darbuotojo teiktų rekomendacijų.

2. Pirkimų vykdytojams teikiamos argumentuotos rekomendacijos, t. y. rekomendacijoje pateikti argumentai ir (ar) įrodymai, pagrindžiantys nustatytą pažeidimą.

3. Per 2019 m. parengti ir pateikti ne mažiau kaip 1 pasirinkto pirkimo objekto (pvz. pirkimo srities, pirkimo vykdytojo, pirkimo būdo, konkretaus pirkimo objekto ir pan.) analizę.

4. Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. parengti ir Tarnybos tinklalapyje paskelbti ne mažiau kaip 1 informacinį pranešimą arba DUK apie skelbimų apie sutarties skyrimą pildymą po preliminarios sutarties sudarymo pildymo klaidas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18