Vyriausioji specialistė Kristina Abuašvili

1. Atlikti 2019 metų vidaus audito plane numatytus vidaus auditus ir parengti vidaus audito ataskaitas.

2. Atlikti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir surašyti pažymas.

3. Peržiūrėti ir atnaujinti vidaus kontrolės klausimyną pagal Rekomendacines vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18