Vyriausioji specialistė Jovita Lukaševičienė

1. Parengti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsakymo projektą, atsižvelgus į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, užtikrinti, kad pasirašytas įsakymas būtų paskelbtas TAIS.

2. Atlikti 2017-2018 metais Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų gairių analizę bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo, atsižvelgiant į naujai įsigaliojusius Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus bei dažniausiai pirkimo vykdytojų užduodamus klausimus.

3. Parengti gaires / metodinį gidą apie smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo skatinimą viešuosiuose pirkimuose.

4. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 procentų tarnautojai priskirtų paklausimų per klausimų platformą būtų atsakyta per 5 darbo dienas arba trumpiau.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18