Vyriausioji specialistė Jolita Kaniavienė

1.            Užtikrinti personalo duomenų atnaujinimą bei papildymą Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje teisės aktuose nustatytais terminais.

2.            Užtikrinti tiesioginio vadovo pavedimų įvykdymą nustatytais terminais ir kokybiškai.

3.            Tiesioginiam vadovui teikti pasiūlymus dėl viešų ir privačių interesų derinimo kontrolės.

4.            Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui teisės akto, reglamentuojančio Viešųjų pirkimų tarnybos vidaus tvarką, projektą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18