Vyriausioji specialistė Gintė Vingytė

1. Pravesti ne mažiau kaip 2 mokymus perkančiųjų organizacijų atstovams su skyriaus vedėju suderinta tema.

2. Užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 procentų tarnautojai priskirtų paklausimų per klausimų platformą būtų atsakyta per 5 darbo dienas arba trumpiau.

3. Parengti perkančiųjų organizacijų žinių pasitikrinimo testus (ne mažiau kaip 3 po ne mažiau kaip 10 klausimų).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18