Vyriausioji specialistė Erika Panavienė

  1. Atlikti gynybos ir saugumo srityje vykdomų pirkimų ataskaitų testavimą.
  2. Pateikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl administracinės naštos mažinimo.
  3. Atlikti kuro pirkimų ataskaitų pateikimo kontrolę už 2019 01 01–2019 12 31  laikotarpį  pagal CVP IS paskelbtus kuro pirkimų skelbimus/ataskaitas. Apibendrinti Kuro pirkimų 2018 m. apimtį.
  4. Atlikti sutarčių viešinimo stebėseną aktualiausiuose pirkimų/ pirkimų vykdytojų segmentuose (pagal strateginius tikslus, Tarnybos numatytus planus). 

       5. Laiku parengti atsakymus į  paklausimus. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18