Vyriausiasis specialistas Arvydas Vitas

1.  Atnaujinti pirkimų efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmes už 2017 m. II pusmetį ir 2018 m.

2.  Rengti sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas.

3.  Parengti statistines viešųjų pirkimų ataskaitas:

  • 2018 m. ataskaita apie rezervuotus pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. nuostata;
  • 2018 m. ataskaita apie energijos vartojimo efektyvumo taikymą viešuosiuose pirkimuose;
  • 2018 m.  IV ketv. bei 2019 m. I, II, III ketv. įvykusių viešųjų pirkimų ataskaitos;
  • 2018 m. įvykusių viešųjų pirkimų ataskaita;
  • 2018 m. ataskaita apie smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimą Lietuvos viešuosiuose pirkimuose.

4. Parengti pasiūlymą (-us) dėl administracinės naštos mažinimo.

5. Atlikti sutarčių viešinimo stebėseną problematiškiausiose pirkimų/ pirkimų vykdytojų sektoriuose, naudojant duomenų valdymo programą Hyperion Intelligence ir duomenų atvaizdavimo įrankį Power BI.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18