Vyresnysis patarėjas Karolis Žižys

1. Prevencine tvarka peržiūrėti pirkimo dokumentus (Rizikos valdymo skyriaus ir (ar) kiti perduoti pirkimai) ir nustačius Įstatymų pažeidimus teikti rekomendacijas pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas arba pirkimą nutraukti. Pirkimų vykdytojų įvykdytų rekomendacijų dalis ne mažesnė nei 55 proc. nuo visų darbuotojo teiktų rekomendacijų.

2. Pirkimų vykdytojams teikiamos argumentuotos rekomendacijos, t. y. rekomendacijose pateikti argumentai ir (ar) įrodymai, pagrindžiantys nustatytą pažeidimą.

3. Per 2019 m. parengti ir pateikti ne mažiau kaip 1 pasirinkto pirkimo objekto (pvz. pirkimo srities, pirkimo vykdytojo, pirkimo būdo, konkretaus pirkimo objekto ir pan.) analizę.

4. Parengti pirkimo vykdytojams teiktų ir įvykdytų rekomendacijų statistines ataskaitas ir ne vėliau kaip per 3 d. d. pasibaigus ketvirčiui pateikti jas Skyriaus vedėjai.

5. Išanalizuoti pirkimų ir koncesijų skelbimų bei pranešimų paskelbimo CVP IS problemas ir iki 2019 m. liepos 1 d. apibendrintą informaciją ir pasiūlymus, kaip spręsti nustatytas problemas pateikti Skyriaus vedėjai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18