Vyresnioji patarėja Živilė Cibutavičienė

1. Užtikrinti, kad 2019 metais kuruojamų specialistų parengtų įpareigojimų įvykdyta dalis nuo visų kuruojamų specialistų įpareigojimų skaičiaus būtų ne mažesnė nei 87 proc.;

2. Efektyvinant skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais kuruojamų specialistų pakartotinų kreipimųsi į kontroliuojamus subjektus (neskaičiuojant pirmojo kreipimosi į perkančiąją organizaciją/perkantįjį subjektą/koncesiją suteikiančiąją instituciją/kitą instituciją su prašymu pateikti trūkstamus dokumentus/paaiškinimus/ir pan.) dėl papildomų klausimų/paaiškinimų/dokumentų/informacijos ir pan. būtų ne daugiau nei 10 proc. visų kuruojamų specialistų atliekamų vertinimų/tikrinimų;

3. Efektyvinant skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais atliekamų vertinimų išvadų surašymo (iki pateikimo pasirašymui Tarnybos direktoriui) terminų vidurkis (nuo visų dokumentų/paaiškinimų/kitos informacijos gavimo) būtų ne ilgesnis nei 15 d. d. (į šį laiką neįskaičiuojama eksperto rengiamos išvados terminas, kitų institucijų siunčiamų paaiškinimų/dokumentų terminas);

4. Užtikrinti, kad nebūtų kuruojamų specialistų išvadų/ataskaitų rengimo terminų pratęsimų;

5. Užtikrinti, kad išvados/ataskaitos būtų surašomas kokybiškai ir apskųstų sprendimų nuo visų kuruojamų specialistų parengtų sprendimų (neskaičiuojant teikiamų rekomendacijų) būtų ne daugiau nei 8 proc. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18