Skyriaus vedėjas Laimis Kuklierius

  1. Atlikti ne mažiau kaip 5 sisteminius tyrimus.
  2. Užtikrinti efektyvų pirkimų ir pirkimų vykdytojų atrinkimą priežiūros ir/ ar prevencijos veiksmams.
  3. Parengti Vyriausybės lygmens perkančiųjų organizacijų / perkančiųjų subjektų žemėlapį.
  4. Parengti rizikų valdymo tvarkos aprašus.
  5. Pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18