Skyriaus vedėja Sonata Vaitukaitytė

  1. Užtikrinti, kad Priežiūros skyriaus teiktų įpareigojimų įvykdyta dalis būtų ne mažesnė nei 87 proc. nuo visų teiktų įpareigojimų;
  2. Užtikrinti, kad Prevencijos ir skelbimų skyriaus teiktų rekomendacijų įvykdyta dalis būtų ne mažesnė nei 55 proc. nuo visų teiktų rekomendacijų;
  3. Užtikrinti, kad Priežiūros skyriaus apskųstų teismui sprendimų (neskaičiuojant teiktų rekomendacijų) dalis būtų ne didesnė nei 8 proc. visų sprendimų;
  4. Efektyvinant Priežiūros skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais atliekamų vertinimų išvadų surašymo terminų vidurkis (nuo visų dokumentų/paaiškinimų/kitos informacijos gavimo) būtų ne ilgesnis nei 15 d. d. (į šį laiką neįskaičiuojama eksperto rengiamos išvados terminas, institucijų siunčiamų paaiškinimų/dokumentų terminas);
  5. Efektyvinant Prevencijos ir skelbimų skyriaus darbą užtikrinti, kad 2019 metais nebūtų nė vieno vėluojančio sprendimo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-22