Skyriaus vedėja Simona Šimanskienė

  1. Parengti 2 teisės aktų, reglamentuojančių Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą, projektus ir iki einamųjų metų pabaigos juos pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui tvirtinti.
  2. Parengti anketos dėl Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasitenkinimo darbu projektą ir iki einamųjų metų lapkričio mėn. pateikti jį tiesioginiam vadovui.
  3. Iki einamųjų metų gruodžio mėn. pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui, kaip veiksmingiau naudoti Viešųjų pirkimų tarnybos materialinius išteklius.
  4. Per einamuosius metus užtikrinti 80-ties proc. Viešųjų pirkimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimą.
  5. Užtikrinti, kad laiku būtų įvedami duomenys į Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18