Skyriaus vedėja Lina Nariūnienė

  1. Užtikrinti, kad 2019 metais įvykdytų rekomendacijų pakeisti PD sąlygas ir (ar) nutraukti pirkimą dalis būtų ne mažesnė nei 55 proc. nuo visų skyriaus teiktų rekomendacijų.
  2. Užtikrinti, kad 2019 metais nebūtų nė vieno vėluojančio sprendimo dėl sutikimų.
  3. Užtikrinti, kad 2019 metais sprendimų dėl sutikimų rengimo trukmė trumpėtų.  
  4. Užtikrinti, kad 2019 metais skyrius parengtų ne mažiau kaip 5 analizes.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18