Skyriaus vedėja Julija Žymantienė

1. Per einamus  metus užtikrinti, kad būtų įgyvendintas 2019 metų vidaus audito veiklos planas.

2. Per einamus metus užtikrinti, kad būtų įgyvendintas ne mažiau kaip 95 proc. rekomendacijų, kurioms suėjo įgyvendinimo terminas.

3. Per einamus metus užtikrinti, kad būtų atnaujintas vidaus kontrolės klausimynas pagal Rekomendacines vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams.

4. Per einamus metus parengti ir suderinti su Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriumi 2020 metų vidaus audito veiklos planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18