Skyriaus vedėja Asta Sadauskaitė

  1. Užtikrinti, kad būtų parengtos sektorinės pirkimų apžvalgos.
  2. Užtikrinti, kad būtų atnaujintos viešųjų pirkimų efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmės už 2017 m. II pusm. ir 2018 m.
  3. Užtikrinti, kad būtų parengtos ir paskelbtos Tarnybos tinklalapyje statistinės pirkimų ataskaitos.
  4. Pateikti siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo.
  5. Užtikrinti sutarčių viešinimo stebėseną aktualiausiuose pirkimų/ pirkimų vykdytojų segmentuose (pagal strateginius tikslus, Tarnybos numatytus planus).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18