Patarėjas Povilas Straševičius

  1. Atlikti ne mažiau kaip 1 sisteminį tyrimą.
  2. Užtikrinti efektyvų pirkimų ir pirkimų vykdytojų atrinkimą priežiūros ir/ ar prevencijos veiksmams.
  3. Parengti Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių bei  pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo projektą.
  4. Pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18