Patarėja Lina Klingienė

1. Darbuotojo 2019 metais teiktų įpareigojimų įvykdyta dalis nuo visų įpareigojimų skaičiaus ne mažesnė nei 87 proc.;

2. Darbuotojo 2019 metais pakartotinų kreipimųsi į kontroliuojamus subjektus (neskaičiuojant pirmojo kreipimosi į perkančiąją organizaciją/perkantįjį subjektą/koncesiją suteikiančiąją instituciją/kitą instituciją su prašymu pateikti trūkstamus dokumentus/paaiškinimus/ir pan.) dėl papildomų klausimų/paaiškinimų/dokumentų/informacijos ir pan. būtų ne daugiau nei 2 atvejai, jei vertinimo išvadų/tikrinimo ataskaitų iki 10, ne daugiau nei 3 atvejai, jei išvadų/ataskaitų skaičius nuo 11 iki 20, ne daugiau nei 4 atvejai, jei išvadų/ataskaitų skaičius nuo 21 iki 30 ir t. t.;

3.  Darbuotojo 2019 metais atliekamų vertinimų išvadų surašymo (iki pateikimo pasirašymui Tarnybos direktoriui) terminų vidurkis (nuo visų dokumentų/paaiškinimų/kitos informacijos gavimo) – ne ilgesnis nei 15 d. d. (į šį laiką neįskaičiuojama eksperto rengiamos išvados terminas, kitų institucijų siunčiamų paaiškinimų/dokumentų terminas);

4. Darbuotojo visos išvados/ataskaitos rengiamos nepratęsiant rengimo terminų;

5. Apskųstų darbuotojo išvadose/ataskaitose surašytų sprendimų nuo visų darbuotojo priimtų sprendimų (neskaičiuojant teikiamų rekomendacijų) – daugiau nei 8 proc.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18