Patarėja Indrė Jokūbaitienė

  1. Per einamuosius metus parengti Viešųjų pirkimų tarnybos finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimą. 
  2. Per einamuosius metus parengti Viešųjų pirkimų tarnybos ilgalaikio materialaus turto apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimą.
  3. Supažindinti Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su nauja mokesčių reforma.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18