Patarėja Eglė Korkutė

  1. Pasiekti, kad bylų, kuriose ginčas kilęs dėl Tarnybos vertinimo išvadų/tikrinimo ataskaitų ir   viešojo intereso gynimo bylų būtų laimėta ne mažiau kaip 97 proc. 
  2. 2019 metais pasiekti, kad ne mažiau nei 95 procentai visų per 2019 metus valstybės tarnautojo parengtų išvadų teismams būtų parengtos laiku.
  3. 2019 metais pasiekti, kad pratęsimų rengiant išvadas teismams būtų ne daugiau nei 2 procentai (neskaičiuojant tų išvadų, kurioms duotas trumpesnis nei 5 darbo dienos terminas).
  4. Per 2019 metus pasiekti, kad motyvuotas sprendimas dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn ir viešo intereso gynimo būtų priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo vedėjo ar atsakingo darbuotojo per Kontorą nukreiptos vertinimo išvados/tikrinimo ataskaitos. 
  5. Per 2019 metus pasiekti, kad pranešimai dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn atsakingiems asmenims būtų išsiųsti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo sprendimo traukti tokius asmenis administracinėn atsakomybėn priėmimo dienos, nepraleidžiant Administracinių nusižengimų kodekse nustatytų senaties terminų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18