Direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė

1. Užtikrinti mokymų vykdymą pirkimų vykdytojams ir metodinės pagalbos teikimą pirkimų vykdytojams ir tiekėjams;

2. Užtikrinti CVP IS vystymą;

3. Užtikrinti efektyvų pirkimų ir pirkimų vykdytojų atrinkimą priežiūros ir/ar prevencijos veiksmams;

4. Užtikrinti statistinės – analitinės informacijos surinkimą, teikimą.

5. Pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-18