Darbo grupės

1) Korupcijos rizikos, susijusios su sveikatos priežiūros įstaigų vykdomais viešaisiais pirkimais, valdymo reglamentavimo tobulinimo darbo grupė

Tarnybai atstovauja direktorė Diana Vilytė 

2) Tarpinstitucinė darbo grupė naujo laikotarpio Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos tarpinstituciniam veiklos planui parengti

Tarnybai atstovauja direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė 

3) Europos Sąjungos fondų pažeidimų kontrolierių darbo grupė

Tarnybai atstovauja direktoriaus pavaduotoja Sonata Vaitukaitytė (pagrindinė narė) ir Priežiūros skyriaus vyresnioji patarėja Albina Perlavičienė (pakaitinė narė)

4) Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo stebėsenos ir koordinavimo darbo grupė

Tarnybai atstovauja direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė (pagrindinė narė) ir Prevencijos ir skelbimų skyriaus vedėja Lina Nariūnienė (pakaitinė narė)

5) Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas „Viešieji pirkimai“

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė

6) Europos Sąjungos Tarybos komitetai ir darbo grupės: Viešųjų pirkimų darbo grupė

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas Gediminas Golcevas (pagrindinis narys) ir Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė (pakaitinė narė)

7) Europos Komisijos komitologijos komitetai ir darbo grupės: Patariamasis viešųjų kontraktų komitetas (ACPC)

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė (pagrindinė narė) ir Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas Gediminas Golcevas (pakaitinis narys)

8) Europos Komisijos komitologijos komitetai ir darbo grupės: Suinteresuotų ekspertų elektroninių pirkimų darbo grupė (EXEP)

Tarnybai atstovauja Prevencijos ir skelbimų skyriaus vyresnysis patarėjas Karolis Žižys (pagrindinis narys) ir Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas Gediminas Golcevas (pakaitinis narys)

9) Europos Komisijos komitologijos komitetai ir darbo grupės: Viešųjų pirkimų ekspertų darbo grupė (EXPP)

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė (pagrindinė narė) ir Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas Gediminas Golcevas (pakaitinis narys)

10) Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetai ir darbo grupės: Viešųjų pirkimų Bendrijoje patariamasis komitetas

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė (pagrindinė narė) ir Metodinės pagalbos skyriaus vedėjas Gediminas Golcevas (pakaitinis narys)

11) Išorinių ekonominių santykių darbo grupė 

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė

12) Ekonomikos ir statistikos darbo grupė (ESWG)

Tarnybai atstovauja Statistikos ir ataskaitų skyriaus vedėja Asta Sadauskaitė

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-02