Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia seminarų ciklą „Viešųjų pirkimų suvestinės skelbimas CVP IS. Mažos vertės neskelbiamų pirkimų vykdymas CVP IS, kai juos atlieka pirkimų organizatorius“.

Pradžia

2013-02-19 09:00

Pabaiga

2013-02-21 16:15

Pradžia

2013-02-12 09:00

Pabaiga

2013-02-14 16:15

Pradžia

2013-02-06 09:00

Pabaiga

2013-02-07 16:15

Tikslinė grupė - perkančiųjų organizacijų ir ES paramą administruojančių institucijų viešųjų pirkimų specialistai (projektų vadovai), viešųjų pirkimų lektoriai.

Seminaro tikslas – supažindinti perkančiųjų organizacijų ir ES paramą administruojančių institucijų viešųjų pirkimų specialistus, viešųjų pirkimų lektorius su planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės, mažos vertės viešojo pirkimo sąvokomis, išnagrinėti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, reglamentuojančias suvestinės paskelbimo sąlygas ir jos taikymui keliamus reikalavimus, išsiaiškinti Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo CVP IS tvarką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-49 (toliau – Tvarkos aprašas) (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, Nr. 157-7462; 2011, Nr. 163 (atitaisymas); 2012, Nr. 113-5771). Supažindinti su CVP IS praktiniu naudojimu (kompiuterių klasėje), siekiant paskelbti suvestinę: kokią informaciją privalo nurodyti perkančioji organizacija, kaip viešai paskelbti planuojamus pirkimus ar ištrinti informaciją apie nebe planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, kaip redaguoti patalpintą informaciją ir panašiai. Taip pat, kaip vykdyti mažos vertės neskelbiamus pirkimus, kai juos atlieka pirkimų organizatorius: pirkimo sukūrimu ir pagrindiniais nustatymais CVP IS.

Pastaba. Seminaro metu nebus nagrinėjami klausimai, susiję su kitomis viešojo pirkimo procedūromis, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo klausimai ar supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatos.

Seminaro programa

Teorinė dalis. Suvestinės informacija. Mažos vertės pirkimų atlikimo tvarka:

 • planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės sąvoka;
 • Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios suvestinės paskelbimo sąlygas, jos taikymui keliamus reikalavimus;
 • Tvarkos aprašo nuostatų aiškinimas;
 • mažos vertės viešojo pirkimo sąvoka;
 • Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios supaprastintus (mažos vertės) pirkimus, jų taikymui keliamus reikalavimus.

Praktinė dalis. CVP IS praktinis naudojimasis skelbiant suvestinę bei vykdant mažos vertės neskelbiamą pirkimą, kai jį atlieka pirkimų organizatorius:

 • informacijos suvedimas, redagavimas ir suvestinės paskelbimas;
 • informacijos panaikinimas;
 • privalomų laukų užpildymas;
 • dažniausios klaidos;
 • pirkimo sukūrimas ir pagrindiniai nustatymai CVP IS;
 • mažos vertės neskelbiamo pirkimo vykdymo procedūra.

Seminaro datos – seminarai vyks Viešųjų pirkimų tarnybos Didžiojoje salėje Kareivių g. 1 (612 kab.) 2013 metų vasario 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 dienomis.

Seminaro trukmė – 4 akademinės valandos. Rytinių seminarų trukmė 9.00–12.00 val. Popietinių seminarų trukmė 13.15–16.15 val. Rytinių ir popietinių seminarų turinys yra vienodas.

Apie seminarų datos ir laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu. Mokymo medžiaga užsiregistravusiems dalyviams bus pateikta el. paštu dieną prieš seminarą (seminaro metu papildomai nebus dalinama). Pasibaigus seminarų ciklui mokomoji medžiaga bus paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje (www.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijos > Seminarai).

Seminarai yra nemokami. Iš vienos organizacijos registruojama ne daugiau 2 asmenų.

Dalyvio registracijos anketa (registracija vyksta tik elektroniniu būdu).

Pasiteiravimui skambinti telefonu (8 5) 219 7054 ar el. paštu: Odeta.Siudikaite@vpt.lt. Jei seminare nedalyvausite, prašome pranešti tuo pačiu el. pašto adresu arba telefonu.