Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia seminarų ciklą „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, techninių specifikacijų projektų ir viešųjų pirkimų suvestinės skelbimas CVP IS“

Pradžia

2012-03-06 09:00

Pabaiga

2012-03-06

Pradžia

2012-02-28 09:00

Pabaiga

2012-02-28

Pradžia

2012-02-21 09:00

Pabaiga

2012-02-21

Pradžia

2012-02-14 09:00

Pabaiga

2012-02-14

Pradžia

2012-02-07 09:00

Pabaiga

2012-02-07

Pradžia

2012-01-31 09:00

Pabaiga

2012-01-31

Pradžia

2012-01-24 09:00

Pabaiga

2012-01-24

Pradžia

2012-01-17 09:00

Pabaiga

2012-01-17

Tikslinė grupė:

  • perkančiosios organizacijos;
  • viešųjų pirkimų lektoriai;
  • Europos Sąjungos paramą administruojančios institucijos.

Seminaro tikslas – supažindinti perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistus, viešųjų pirkimų lektorius, ES paramą administruojančių institucijų atstovus su:

  • Viešųjų pirkimų įstatymo 7, 8, 10, 22, 24, 25, 56, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 81, 82 straipsniais įstatymu (Žin., 2011, Nr. 123-5813);
  • Techninių specifikacijų projektų ir pirkimo suvestinių skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 05 15 įsakymu Nr. 1S-49 patvirtintu “Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu” (Žin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, Nr. 157-7462; Nr. 163)

Seminaro datos - seminarai vyks Tarnybos didžiojoje salėje Kareivių g. 1 (612 kab.) 2012 metų sausio 17, 24, 31 vasario 7, 14, 21, 28 kovo 6 dienomis.

Seminaro trukmė – 4 akademinės valandos (seminaro pradžia 9.00 val.).

Apie seminarų datos ar laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu.

Mokymo medžiaga užsiregistravusiems dalyviams bus pateikta el. paštu dieną prieš seminarą (seminaro metu papildomai nebus dalinama). Pasibaigus seminarų ciklui mokomoji medžiaga bus paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje (www.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijos > Seminarai).

Seminarai yra nemokami. Iš vienos organizacijos registruojama ne daugiau 2 asmenų.

Dalyvio registracijos anketa (registracija vyksta tik elektroniniu būdu).

Pasiteiravimui skambinti telefonu (8 5) 219 7054 ar el. paštu: Odeta.Siudikaite@vpt.lt. Jei seminare nedalyvausite, prašome pranešti tuo pačiu el. pašto adresu arba telefonu.

Seminaro medžiaga