Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia seminarų ciklą „Viešųjų pirkimų įstatymo naujausi pakeitimai“

Pradžia

2012-10-04 10:00

Pabaiga

2012-10-04 16:00

Pradžia

2012-09-27 10:00

Pabaiga

2012-09-27 16:00

Pradžia

2012-09-20 10:00

Pabaiga

2012-09-20 16:00

Pradžia

2012-09-13 10:00

Pabaiga

2012-09-13 16:00

Tikslinė grupė - perkančiosios organizacijos, viešųjų pirkimų lektoriai, Europos Sąjungos paramą administruojančios institucijos.

Seminaro tikslas – supažindinti perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistus, viešųjų pirkimų lektorius, ES paramą administruojančių institucijų atstovus su Viešųjų pirkimų įstatymo 16, 18, 19, 85, 86, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2012, Nr. 82-4264).

Seminaro datos – seminarai vyks Viešųjų pirkimų tarnybos didžiojoje salėje Kareivių g. 1 (612 kab.) 2012 metų rugsėjo 13, 20, 27 ir spalio 4 dienomis.

Seminaro trukmė – 2 akademinės valandos (seminaro pradžia 10.00 val.).

Apie seminarų datos ar laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu.

Mokymo medžiaga užsiregistravusiems dalyviams bus pateikta el. paštu dieną prieš seminarą (seminaro metu papildomai nebus dalinama). Pasibaigus seminarų ciklui mokomoji medžiaga bus paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje (www.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijos > Seminarai).

Seminarai yra nemokami. Iš vienos organizacijos registruojama ne daugiau 2 asmenų.

Dalyvio registracijos anketa (registracija vyksta tik elektroniniu būdu).

Pasiteiravimui skambinti telefonu (8 5) 219 7054 ar el. paštu: Odeta.Siudikaite@vpt.lt. Jei seminare nedalyvausite, prašome pranešti tuo pačiu el. pašto adresu arba telefonu. 

Seminaro medžiaga