Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia du papildomus seminarus tema „Elektroniniai aukcionai, jų vykdymo ypatumai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)“

Pradžia

2011-09-30 08:30

Pabaiga

2011-09-30 16:30

Tikslinė grupė:

 • perkančiosios organizacijos, planuojančios vykdyti ar vykdančios elektroninio aukciono pirkimo procedūras;
 • viešųjų pirkimų lektoriai;
 • Europos Sąjungos paramą administruojančios institucijos.

Seminaro tikslas – supažindinti perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistus, viešųjų pirkimų lektorius, ES paramą administruojančių institucijų atstovus su elektroninio aukciono sąvoka, išnagrinėti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, reglamentuojančias elektroninio aukciono taikymo sąlygas, jų taikymo reikalavimus, išaiškinti Elektroninio aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1S-46, (toliau – Rekomendacijos). Seminaro dalyviai bus supažindinti su CVP IS praktiniu naudojimu (kompiuterių klasėje) vykdant elektroninį aukcioną: pirkimo sukūrimu ir pagrindiniais nustatymais CVP IS (trumpai); informacija apie taikomą aukciono procedūrą, kuri turi būti nurodoma viešojo pirkimo skelbime ir pirkimo sąlygose; elektroninio aukciono vykdymo procedūra; galimu atnaujintu dalyvių varžymusi preliminarios sutarties pagrindu; pretenzijų, gautų vykdant aukcioną, nagrinėjimu; galutiniu pasiūlymų vertinimu užbaigus aukcioną.

Pastaba. Seminaro metu nebus nagrinėjami klausimai, susiję su kitomis viešojo pirkimo procedūromis, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo klausimai ar supaprastintų viešųjų pirkimų taisykliųnuostatos.

Seminaro programa

Teorinė dalis. Elektroninis aukcionas:

 • elektroninio aukciono sąvoka;
 • Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios elektroninio aukciono taikymo sąlygas, jų taikymo reikalavimai;
 • Rekomendacijų nuostatų išaiškinimas;
 • informacijos apie taikomą aukciono procedūrą viešajame pirkime nurodymas skelbime ir pirkimo sąlygose;
 • pretenzijų, gautų vykdant aukcioną, nagrinėjimas;
 • galutinis pasiūlymų vertinimas užbaigus aukcioną.

Praktinė dalis. CVP IS praktinis naudojimasis vykdant elektroninį aukcioną:

 • pirkimo sukūrimas ir pagrindiniai nustatymai CVP IS (trumpai);
 • elektroninio aukciono vykdymo procedūra;
 • galimas atnaujintas dalyvių varžymasis preliminarios sutarties pagrindu.

Seminarai vyks pastato, kur įsikūrusi Viešųjų pirkimų tarnyba, 1 aukšte (Kareivių g. 1, Vilnius)  š. m. rugsėjo 22 dieną.

Seminaro trukmė – 4 akademinės valandos. Rytinio seminaro trukmė 8.30–11.30 val. Popietinio seminaro trukmė 13.30–16.30 val. Rytinio ir popietinio seminaro turinys yra vienodas.

Apie seminarų laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu. Seminaro dalomoji medžiaga bus patalpinta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje („Pagalba perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams“ => „Seminarai“).

Seminarai yra nemokami.

Dalyvio registracijos anketa.

Kviečiame seminaro dalyvius klausimus dėl seminaro pateikti iš anksto, iki seminaro elektroniniu paštu mokymai@vpt.lt

Seminaro medžiaga

Pasiteiravimui skambinti tel. (8 5) 219 7050, 219 7054.