Perkančiosioms organizacijoms

Perkančioji organizacija negali nurodyti tiekėjams teikti užšifruotus kainų pasiūlymus. Tai yra tiekėjo pasirinkimas.
Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo pateikti informaciją dėl galimybės teikti užšifruotą kainos pasiūlymą.

Jeigu tiekėjas slaptažodį pasiūlymo iššifravimui pateikė laiku ir tinkamai, tuomet perkančioji organizacija atmesti kainos pasiūlymo negali.

Slaptažodis pateiktas laiku ir tinkamai laikomas tada, kai jis pateiktas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki vokų su kainų pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios:

 • Mažiausios kainos vertinimo kriterijaus atveju (vieno voko principas) – tiekėjas turi pateikti slaptažodį per 45 minutes nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

 • Ekonominio naudingumo atveju (dviejų vokų principas) – tiekėjas turi pateikti slaptažodį iki antrųjų vokų (vokų su kaina) atplėšimo pradžios.

Tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaujasi šiomis taisyklėmis:

 • jeigu perkančioji organizacija dėl šios aplinkybės negali atplėšti ir vertinti nei vieno tiekėjo pasiūlymo dokumento – tiekėjo pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas;
 • jeigu dalis pasiūlymo dokumentų jau yra įvertinti arba gali būti atplėšiami ir vertinami – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos);
 • jeigu elektroninio pirkimo metu teikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, pirminis pasiūlymas vertinamas kaip galutinis pasiūlymas, tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, o vertinama pirminiame pasiūlyme (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie atlikti) pateikta informacija.

Jeigu Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje (http://vpt.lrv.lt/) yra patalpinta naujiena, kad buvo CVP IS techniniai sutrikimai, tuomet tiekėjai gali pateikti slaptažodį perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu.

Jeigu nebuvo užfiksuotų CVP IS techninių sutrikimų, tuomet tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio ar pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti Kainos pasiūlymo, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaujasi šiomis taisyklėmis:

 • jeigu perkančioji organizacija dėl šios aplinkybės negali atplėšti ir vertinti nei vieno tiekėjo pasiūlymo dokumento – tiekėjo pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas;
 • jeigu dalis pasiūlymo dokumentų jau yra įvertinti arba gali būti atplėšiami ir vertinami – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos);
 • jeigu elektroninio pirkimo metu teikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, pirminis pasiūlymas vertinamas kaip galutinis pasiūlymas, tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, o vertinama pirminiame pasiūlyme (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie atlikti) pateikta informacija.

Tiekėjui pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti Kainos pasiūlymo, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, vadovaujasi šiomis taisyklėmis:

 • jeigu perkančioji organizacija dėl šios aplinkybės negali atplėšti ir vertinti nei vieno tiekėjo pasiūlymo dokumento – tiekėjo pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas;
 • jeigu dalis pasiūlymo dokumentų jau yra įvertinti arba gali būti atplėšiami ir vertinami – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos);
 • jeigu elektroninio pirkimo metu teikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, pirminis pasiūlymas vertinamas kaip galutinis pasiūlymas, tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, o vertinama pirminiame pasiūlyme (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie atlikti) pateikta informacija.

Perkančioji organizacija kompiuteryje turi turėti sudiegusi programinę įrangą (instrukciją rasite čia), o dokumento iššifravimo instrukciją rasite čia.

Tai priklauso nuo pasirinkto vertinimo kriterijaus:

 • Jeigu viešojo pirkimo pasirinktas vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, tuomet vokų atplėšimo procedūra turi prasidėti 45 minutėmis vėliau nei pasiūlymo pateikimo terminas.

 • Jeigu viešojo pirkimo pasirinktas vertinimo kriterijus yra ekonominis naudingumas, tuomet vokų atplėšimo procedūra gali sutapti su pasiūlymo pateikimo terminu ir tiekėjai slaptažodį CVP IS priemonėmis galės pateikti iki antrųjų vokų (vokų su kainomis) atplėšimo termino.

Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema - tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta VPT internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)). Jeigu slaptažodžio pateikimo periodu buvo nustatytos techninės problemos, tuomet slaptažodis laikomas pateiktu tinkamai, jeigu techninės problemos nebuvo užfiksuotos, tuomet slaptažodis nėra pateiktas tinkamai.

Jeigu buvo užfiksuotos techninės CVP IS problemos ir tiekėjai slaptažodį pateikė perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu, tuomet perkančioji organizacija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiųsti tiekėjams slaptažodį, kurį panaudojo kainos pasiūlymo iššifravimui. Kainos pasiūlymo iššifravimo slaptažodis visuomet turi būti matomas CVP IS susirašinėjimo priemonėje auditavimo reikmėms.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-03