Tiekėjų pasiūlymų šifravimas

Pasiūlymų šifravimo tvarka yra patvirtinta Direktoriaus įsakymu Nr. 1S-181 „Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklės“.

Pasiūlymų šifravimo taisyklės turi būti pradėtos taikyti viešiesiems pirkimams, viešiesiems pirkimams, atliekamiems gynybos ir saugumo srityje ir energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimams, pradėtiems vykdyti nuo 2016 m. gegužės 24 d.