Nepatikimų koncesininkų sąrašas

1. Duomenų įvedimo data

(+ 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų koncesininko buvimo Nepatikimų koncesininkų sąraše terminas)

3. Suteikiančiosios institucijos pavadinimas

(+ 4. Suteikiančiosios institucijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai)

5. Koncesininko pavadinimas 

(+ 6. Koncesininko (juridinio asmens) kodas)

 

7. Koncesijos dalyko pavadinimas, rūšis

(+ 8. Kodas pagal BVPŽ)

9. Koncesijos numeris 

(+ 10. Koncesijos sutarties indeksas)

11. Koncesijos sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data 

(+ 12. Koncesijos sutarties nutraukimo priežastis)

13. Pažeidimą patvirtinantys dokumentai

             
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-14