EBPO informacija

Tarptautinių finansų institucijų sudaryti nepatikimų tiekėjų sąrašai: http://www.oecd.org/trade/xcred/debarment-list.htm

Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e10b45c05d6211e79198ffdb108a3753

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-19