Visos naujienos

RSS Spausdinti
2013 12 31
2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai

.black { color: #000000; } Informuojame, kad 2014 m. sausio 1 d. įsigalios šie Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai: „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“; „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m....

2013 12 31
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

2013 12 30
Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos ataskaitų formos už pirkimus, atliekamus gynybos ir saugumo srityje

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalioja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-250 „Dėl viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013-12-21, Nr. 133-6807) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463231&p_tr2=2. Perkančiosios organizacijos, pateikdamos ataskaitas už pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje, jas pildo naudodamosios jau naujai patvirtintomis tipinėmis ataskaitų formomis: AtG-1 (Viešojo pirkimo, atlikto gynybos ir saugumo srityje, procedūros ataskaita), AtG-2 (Papildoma viešojo pirkimo, atlikto gynybos ir saugumo srityje, procedūrų ataskaita), AtG-3...

2013 12 30
Teismas pripažino VPT sprendimą pagrįstu ir teisėtu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2013 m. gruodžio 17 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė bendrovės „Investicijos ir verslo garantijos“ (INVEGA) apeliacinį skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sprendimo panaikinimo ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) nutartį, kuria VPT įpareigojimas nutraukti INVEGOS fondo finansinio tarpininko paslaugų viešąjį pirkimą pripažintas pagrįstu ir teisėtu. LVAT konstatavo, kad VPT pagrįstai nustatė, jog INVEGOS nustatytos pirkimo sąlygos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, apibrėžiančius, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija išrenka pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, o ne su tiekėjų kvalifikacija. „Perkančioji...

2013 12 30
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

2013 12 23
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia antrą dalį klausimų-atsakymų dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2014 m. sausio 1 d.

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia susipažinti su antra dalimi klausimų-atsakymų dėl rekomenduojamos viešųjų pirkimų praktikos, įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimams nuo 2014 m. sausio 1 d. (prisegamas dokumentas). Primename, kad pirma klausimų-atsakymų dalis buvo skelbta 2013 m. gruodžio 6 d. Visus skelbtus klausimus – atsakymus galite rasti ir adresu: old.vpt.lt skyrelyje Pagalba > DUK.

2013 12 20
Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros skyriui atlikus vertinimus nustatytų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų apžvalga

Laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros skyriui atlikus perkančiųjų organizacijų sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – sutartis arba pirkimo sutartis) sąlygų, sutarčių vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir (ar) su juo susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei sutarčių vykdymo rezultatų vertinimus, nustatyta, jog perkančiosios organizacijos pažeidė šias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas: 1) 3 straipsnio 1...

2013 12 18
VPT: Kalėjimų departamentas, vykdydamas konkurencinį dialogą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, vykdydamas konkurencinį dialogą „Privataus subjekto atrankos valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „ Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui“ pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Įvertinusi pirkimą Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nustatė, kad bendrovių „City Service“ ir „Realco statyba“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo turėti įdiegtą statybos darbų kokybės valdymo sistemą. Tačiau pirkimo komisija jų kvalifikaciją pripažino atitinkančia pirkimo dokumentuose...

2013 12 13
Ūkio ministerija ragina perkančiąsias organizacijas registruotis CPO LT kataloge

Ūkio ministerija ragina perkančiąsias organizacijas registruotis CPO LT kataloge

2013 12 12
Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2013 12 12
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui (atnaujinta)

Informuojame, kad 2013 m. gruodžio 12 d. nuo 21:00 iki 22:00 val. (laiko juosta UTF+2). dėl atliekamų profilaktinių darbų Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir www.cvpp.lt) minėtu laiku gali būti neprieinama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

2013 12 11
2014 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro įsakymas „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“, kuriuo patvirtintos naujos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos atliekant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje

Ūkio ministerija atkreipia perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dėmesį, kad 2014 m. sausio 1 d. įsigalios ūkio ministro įsakymas „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 124-6330), kuriuo keičiamos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos atliekant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje. Naujosios deklaracijos formos turi būti naudojamos pirkimams, pradėtiems vykdyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 10 Pirmyn