Visos naujienos

RSS Spausdinti
2012 12 31
2012 m. gruodžio mėn. testas

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė naują žinių patikrinimo testą, kurį galite rasti adresu old.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijoms > Žinių patikrinimo testai

2012 12 31
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms

2012 12 21
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia dažniausiai užduodamus „klausimus – atsakymus”

Kviečiame susipažinti su „klausimais – atsakymais“ (prisegtas dokumentas). Taip pat juos galite rasti adresu: old.vpt.lt skyrelyje Pagalba > DUK.

2012 12 20
Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 2012 m. savo tinklalapyje paskelbtų žinių patikrinimo testų analizę

Viešųjų pirkimų tarnyba vykdydama vieną iš jai pavestų funkcijų, t. y. organizuoti perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, atsakingų už pirkimus, mokymą ir juos mokyti, ir įgyvendindama Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos, patvirtintos 2009 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1332 „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 127-5496) (toliau – Nutarimas), 6 uždavinį – kelti viešųjų pirkimų dalyvių kvalifikaciją, savo tinklalapyje skelbia žinių patikrinimo testus (toliau – Testai). 2012 metais buvo parengti 9 Testai po 5 klausimus (iš viso 45 klausimai). 2012 m. gruodžio 17...

2012 12 14
Klausimai – atsakymai dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo

Viešųjų pirkimų tarnyba, 2012 m. spalio 3 d. paskelbusi informacinį pranešimą dėl Tiekėjų kvalifikacijos tikslinimo, kai pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie siūlomus ekspertus, gavo klausimų dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, kurie nebuvo aptarti pranešime. Viešųjų pirkimų tarnyba apibendrinusi dėl šio pranešimo gautus klausimus, skelbia atsakymus į juos (prisegamas dokumentas). Taip pat juos galite rasti adresu: old.vpt.lt skyrelyje Pagalba > DUK.

2012 12 12
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai rekomenduota nutraukti tris neteisėtas sutartis

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) patikrino, kaip Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 2011-2012 m. organizuodama ir vykdydama viešuosius pirkimus, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų. Planinio patikrinimo ataskaita paskelbta VPT tinklalapyje. Tarnyba patikrino 13 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vykdytų viešųjų pirkimų ir visuose juose nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų. Tris neteisėtai sudarytas sutartis VPT rekomendavo nutraukti ir esant reikalui organizuoti naujus viešuosius pirkimus. VPT taip pat atkreipė savivaldybės dėmesį, kad skiriant viešųjų pirkimų komisijos pirmininką ir narius turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines,...

2012 12 11
Bendrą Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo praktiką padės formuoti parengtas įstatymo komentaras

Parengtas Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentaras padės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms teisingai ir vienodai suprasti atskiras Viešųjų pirkimų įstatymo skyrių nuostatas, jų tarpusavio santykį su kitais teisės aktais. Ūkio ministerijos tinklalapyje skelbiamame komentare detaliai paaiškinta, kaip teisingai apskaičiuoti numatomo pirkimo vertę, kaip ir kada galima vykdyti vidaus sandorius ir išsamiai išnagrinėti atvejai, kada Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi. Viešųjų pirkimų įstatymo I–III skyrių komentare pateikiamas įstatyme vartojamų sąvokų, viešųjų pirkimų principų, pirkimų procedūrų ir atskirų jų etapų, pirkimo būdų aiškinimas ir taikymo ypatumai. Be to, komentaras...

2012 12 07
VĮ Registrų centro OCSP serverio veiklos sutrikimas

Informuojame, kad dėl veiklos sutrikimo VĮ Registrų centro OCSP serveryje, asmenys su Registrų centro išduotais sertifikatais žinomai nuo 2012-12-07 08.00 val. iki 9.30 val. negalėjo pasirašyti el. parašu siūlymų CVP IS.

2012 12 03
Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino dažniausiai užduodamus „klausimus – atsakymus”

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino paskelbtus „klausimus – atsakymus“. Kviečiame susipažinti su „klausimais – atsakymais“ (prisegtas dokumentas). Taip pat juos galite rasti adresu: old.vpt.lt skyrelyje Pagalba > DUK.

2012 11 28
Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Rizikos valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia konkursą Rizikos valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms

2012 11 23
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotojų dėmesiui

Informuojame, kad 2012 m. lapkričio 24 d. nuo 00:00 iki 06:00 val. (laiko juosta GMT+2). dėl UAB „Hostex“ atliekamų duomenų perdavimo tinklo plėtros darbų numatomas 2 kartus iki 15 min. UAB „Hostex“ Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamų paslaugų sutrikimas. Dėl šios priežasties Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir www.cvpp.lt) minėtu laiku gali būti neprieinama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

2012 11 21
Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos p

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 13 Pirmyn