Visos naujienos

RSS Spausdinti
2011 12 30
Perkančiosios organizacijos 2011 metais sėkmingai mokėsi elektroninių aukcionų taikymo viešuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų įstatymo 65 straipsnyje numatyta galimybė perkančiosioms organizacijoms taikyti elektroninius aukcionus atliekant pirkimą atviro, riboto konkurso arba skelbiamų derybų, esant šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai sąlygai, būdu. Elektroninis aukcionas taip pat gali būti taikomas atnaujinant varžymąsi tarp preliminariosios sutarties šalių, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ar sudarant sutartį pagal dinaminę pirkimo sistemą. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), skatindama perkančiąsias organizacijas taikyti elektroninio aukciono procedūras viešuosiuose pirkimuose, siekdama pagilinti viešųjų pirkimų specialistų žinias ir įgūdžius dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos...

2011 12 30
2011 m. gruodžio mėn. testai ("Pirkimai iš socialinių įmonių" ir "Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2012-01-01. 2 dalis")

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir paskelbė du naujus žinių patikrinimo testus, kuriuos galite rasti adresu old.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijoms > Žinių patikrinimo testai

2011 12 30
Skaidrės „Šablono pasirinkimas CVP IS, šablono įkėlimas“

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino ir paskelbė skaidres „Šablono pasirinkimas CVP IS, šablono įkėlimas“, kurias galite rasti adresu old.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijoms > Mokomoji medžiaga (skaidrės) > Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis Skaidrės (spauskite čia).

2011 12 30
Skaidrės „Techninių specifikacijų projektų skelbimas CVP IS priemonėmis“

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino ir paskelbė skaidres „ Techninių specifikacijų projektų skelbimas CVP IS priemonėmis “, kurias galite rasti adresu old.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijoms > Mokomoji medžiaga (skaidrės) > Pirkimų viešinimas (skelbimo ir pirkimo dokumentų, pirkimo planų, SK-5) Skaidrės (spauskite čia).

2011 12 30
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1S-193 „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų ir juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1S-193 „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų ir juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

2011 12 30
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1S-192 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliek

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1S-192 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir Supaprastinto viešojo pirkimo pranešimo tipinės formos patvirtinimo“

2011 12 29
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1518 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūros tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1518 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūros tvirtinimo“

2011 12 29
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“

2011 12 28
SVARBI INFORMACIJA PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalioja: 1. Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr.123-5813) 22 straipsnio 7 dalies pakeitimas: Informacija, kuri turi būti nurodyta skelbimuose, skelbimų standartinės formos ir skelbimų reikalavimai nustatyti 2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005 (OL 2011 L 222, p. 1); 2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 1S-184 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai...

2011 12 28
Mokymai nuotoliniu būdu: elektroniniai aukcionai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia visus viešųjų pirkimų specialistus, norinčius patobulinti savo viešųjų pirkimų žinias, nuotoliniu būdu susipažinti su mokomąja medžiaga apie elektroninių aukcionų reglamentavimą bei jų vykdymo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ypatumus. Susipažinus su mokomąja medžiaga rekomenduotina užpildyti testą, kuriuo siekiama įtvirtinti pateiktos medžiagos įsisavinimą. Tie specialistai, kurie iki 2011 m. gruodžio 30 d. (imtinai) teisingai atsakys į ne mažiau kaip pusę testo klausimų, elektroniniu būdu gaus patvirtinimą apie NUOTOLINIU BŪDU IŠKLAUSYTÀ ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ SEMINARÀ. Kviečiame būti aktyviais profesiniame tobulėjime. Klausimus dėl pateiktos medžiagos, prašome siųsti el. pašto adresu mokymai@vpt.lt iki 2011 gruodžio 30 d....

2011 12 27
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S-191 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S-191 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2011 12 27
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S-190 „Dėl Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S-190 „Dėl Perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 16 Pirmyn