Visos naujienos

RSS Spausdinti
2010 12 31
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 211, 941, 951,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 211, 941, 951, 952 straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo 11 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas

2010 12 31
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo 12, 27, 32 straipsnių pa

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo 12, 27, 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

2010 12 31
Teisės aktų, reguliuojančių Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą ir įtvirtinančių priežiūros srities reikalavimus, sąrašas

Teisės aktų, reguliuojančių Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą ir įtvirtinančių priežiūros srities reikalavimus, sąrašas

2010 12 30
Pranešimas tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms dėl pasiūlymo kainos nurodymo CVP IS priemonėmis.

Pranešimas tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms dėl pasiūlymo kainos nurodymo CVP IS priemonėmis.

2010 12 30
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvark

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

2010 12 29
Pranešimas perkančiosioms organizacijoms dėl atsiskaitymo terminų nustatymo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešųjų pirkimų sutartyse

Pranešimas perkančiosioms organizacijoms dėl atsiskaitymo terminų nustatymo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų viešųjų pirkimų sutartyse

2010 12 28
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-173 „Dėl Kultūros ir meno prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-173 „Dėl Kultūros ir meno prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“

2010 12 10
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1S-163 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir n

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1S-163 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2010 12 10
Perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus kviečiame iki 2010 m. gruodžio 16 d. el. paštu Milda.Mechonosina@vpt.lt teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriaus

Perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus kviečiame iki 2010 m. gruodžio 16 d. el. paštu Milda.Mechonosina@vpt.lt teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 "Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" projekto.

2010 12 07
Perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus kviečiame iki 2010 m. gruodžio 13 d. el. paštu Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt, Jekaterina.Rukaite@vpt.lt teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Standartinių atviro konkurso sąlygų elektroniniam pirkimui projekto.

Perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus kviečiame iki 2010 m. gruodžio 13 d. el. paštu Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt, Jekaterina.Rukaite@vpt.lt teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Standartinių atviro konkurso sąlygų elektroniniam pirkimui projekto.

2010 12 01
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų

Viešųjų pirkimų tarnyba, nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus trijuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vykdytose viešuosiuose pirkimuose dėl jaukų su vakcina nuo pasiutligės išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugos pirkimuose. „Įvertinusi trijų viešųjų pirkimų būdo pasirinkimo teisėtumą, Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija netinkamai pasirinko pirkimo būdus ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kadangi pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertės ribą, o viešąjį pirkimą išskaidydama į du, išvengė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos“, - teigia Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Žydrūnas Plytnikas. Parengtoje vertinimo išvadoje teigiama, kad VMVT negalėjo vykdyti...

2010 11 29
PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Primename, kad perkančiosios organizacijos, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, privalo per 30 dienų pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų ataskaitą. Ataskaita teikiama už visus kalendoriniais metais atliktus mažos vertės pirkimus; pirkimus, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės sutartys (taip pat pirkimus pagal Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą) ir už visus supaprastintus pirkimus, atliktus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija teikia ataskaitą pildydama At-6 formą, komunalinio sektoriaus perkančioji organizacija teikia ataskaitą pildydama At-7 formą. Ataskaita teikiama elektroninėmis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Visais...

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 10 Pirmyn