Visos naujienos

RSS Spausdinti
2009 12 16
Centriniame viešųjų pirkimų portale viešinama informacija apie viešųjų pirkimų konkursų rezultatus

Centriniame viešųjų pirkimų portale, pasiekiamame adresu www.cvpp.lt visi besidomintys gali susipažinti su vykdomų viešųjų pirkimų konkursų rezultatais. www.cvpp.lt skelbiama: viešojo pirkimo konkurso dalyviai bei jų vieta pasiūlymų eilėje, jei tiekėjas atmestas – ir jo atmetimo priežastys; skelbiami tiekėjai, su kuriais sudarytos viešojo pirkimo sutartys, sutarties apimtis, numatoma įvykdymo data. Centrinio viešųjų pirkimų portalo skilties Pagalba ir mokymai temoje E-pirkimai perkančiosioms...

2009 12 15
Visi tiekėjai gali išbandyti, kaip teikiamas pasiūlymas CVP IS priemonėmis su saugiu elektroniniu parašu

Viešųjų pirkimų tarnyba 2009-12-14 paskelbė bandomąjį elektroninį pirkimą, kuriame gali dalyvauti visi CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS nemokama, pasiekiama adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Šiame tik testavimui skirtame elektroniniame pirkime tiekėjai gali pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis ir jį pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Šį bandomąjį elektroninį pirkimą galite rasti CVP IS tinklalapyje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt skiltyje Naujausi viešųjų pirkimų skelbimai pavadinimu Bandomasis elektroninis...

2009 11 25
Organizuojamas seminaras „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“

Organizuojamas seminaras „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“

2009 11 20
Organizuojami seminarai 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos gavėjams „Žalieji viešieji pirkimai paprastai“.

Organizuojami seminarai 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos gavėjams „Žalieji viešieji pirkimai paprastai“.

2009 11 16
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“

2009 10 29
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 1S-107 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 "Dėl informacijos

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 1S-107 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49 "Dėl informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“

2009 10 26
Dėmesio tiekėjams pirmą kartą teikiantiems pasiūlymus CVP IS priemonėmis

Viešųjų pirkimų tarnyba ragina tiekėjus, kurie pirmą kartą rengia ir teikia pasiūlymus CVP IS priemonėmis, pasiūlymo pateikimo neatidėti paskutinei minutei. Tiekėjai, kuriems trūksta įgūdžių rengti ir teikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis ar parengtą pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu bei atsiradus nuo jų nepriklausančioms aplinkybėms (sutrikus interneto ryšiui ir pan.) gali nespėti pateikti pasiūlymo iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui Jūs galite įsigyti iš bet kurios ES valstybės narės įmonės, kuri yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų...

2009 10 26
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1333 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“ (Žin., 2009, Nr. 127-5497)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1333 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu“ (Žin., 2009, Nr. 127-5497)

2009 10 26
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1332 „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 127-5496)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1332 „Dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009-2013 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 127-5496)

2009 10 22
Tęsiami seminarai perkančiosioms organizacijoms apie viešųjų pirkimų vykdymą elektroninėmis priemonėmis

Tęsiami seminarai perkančiosioms organizacijoms apie viešųjų pirkimų vykdymą elektroninėmis priemonėmis

2009 10 22
Tęsiami seminarai 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos gavėjams apie viešųjų pirkimų vykdymą elektroninėmis priemonėmis

Tęsiami seminarai 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos gavėjams apie viešųjų pirkimų vykdymą elektroninėmis priemonėmis

2009 10 07
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“.

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 ... 6 Pirmyn