Visos naujienos

RSS Spausdinti
2007 11 12
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89,119 straipsnių pakeitimo įstatymas (2007-10-18, Nr. X-1298; Žin., 2007, Nr. 114-4630)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89,119 straipsnių pakeitimo įstatymas (2007-10-18, Nr. X-1298; Žin., 2007, Nr. 114-4630)

Įrašų
puslapyje