Visos naujienos

RSS Spausdinti
2006 12 28
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo“ (2006-12-14, Nr. 1S-80; Žin., 2006, Nr. 140-5383)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo“ (2006-12-14, Nr. 1S-80; Žin., 2006, Nr. 140-5383)

2006 12 21
Pranešimas spaudai dėl Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos-10 mečio

Pranešimas spaudai   Lietuvos viešųjų pirkimų sistemai-10 metų                         Gruodžio 19 d. Vilniuje buvo surengta konferencija ,,Viešųjų pirkimų raida Lietuvoje ir kitose šalyse‘‘. Ji buvo skirta paminėti Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 10 metų sukakčiai, aptarti aktualias šios visuomeninio ir ekonominio gyvenimo srities pasiekimus ir problemas.                       Konferenciją pradėjo Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Rimgaudas Vaičiulis. Jis apžvelgė kelią, kurį tarnyba nuėjo nuo 1996 m. gruodžio, kai ji buvo įkurta ir pabrėžė, kad tai buvo svarbus demokratinės valstybės žingsnis, nubrėžęs naujus horizontus reglamentuojant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems pagrindinės...

2006 12 14
Svetainės skyrelyje „Jūsų nuomonė“ galite įvertinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę bei teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų sistemos tobulinimui.

Svetainės skyrelyje „Jūsų nuomonė“ galite įvertinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę bei teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų sistemos tobulinimui.

2006 12 01
Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2006 m. gruodžio 8 dienos el. paštu luksiene@vpt.lt.

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2006 m. gruodžio 8 dienos el. paštu luksiene@vpt.lt.

2006 10 27
Įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2006-10-12, Nr. 4S-2948; Žin., 2006, Nr. 113-4329)

Įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2006-10-12, Nr. 4S-2948; Žin., 2006, Nr. 113-4329)

2006 10 24
Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2006 m. lapkričio 24 dienos el. paštu luksiene@vpt.lt.

Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2006 m. lapkričio 24 dienos el. paštu luksiene@vpt.lt.

2006 10 20
Š. m. lapkričio mėnesį Viešųjų pirkimų tarnyba rengia seminarą.

Š. m. lapkričio mėnesį Viešųjų pirkimų tarnyba rengia seminarą.

2006 10 18
Viešųjų pirkimų direktoriaus prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymo „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1S-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo me

Viešųjų pirkimų direktoriaus prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įsakymo „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1S-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 2006 m. lapkričio 2 dienos el. paštu baskiene@vpt.lt.

2006 10 16
Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti iki 2006 m. spalio 23 d. el. paštu baskiene@vpt.lt

Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų projektas. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti iki 2006 m. spalio 23 d. el. paštu baskiene@vpt.lt

2006 09 18
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2006-09-05, Nr. 45; Žin., 2006, 95-3754)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2006-09-05, Nr. 45; Žin., 2006, 95-3754)

2006 08 09
Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių rengimo rekomendacijų projektas

VPT tinklapyje patalpintas Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių rengimo rekomendacijų projektas, prašome iki 2006 m. rugpjūčio 25 d. teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu baskiene@vpt.lt.

2006 07 28
Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų projektas

VPT tinklapyje patalpintas Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų projektas, prašome iki 2006 m. rugpjūčio 25 d. teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu baskiene@vpt.lt.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn