Visos naujienos

RSS Spausdinti
2005 12 29
2006 m. sausio 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 d., vasario 7, 8, 9 d. vyks seminarai tema "Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai"

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai     2006 m. sausio mėn. seminaro programa     Į seminarą kviečiame perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų specialistus, dirbančius (ir turinčius patirties) viešųjų pirkimų srityje. Seminaro tikslas – supažindinti su naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo naujovėmis.     13.00  – 14.30 val. Tema: “Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.” I dalis   14.30 – 14.45 val.   Pertrauka   14.45 – 15.30 val.   Tema: “Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.” II dalis 15.30 – 16.00 val. Tema: “ Centrinis viešųjų pirkimų portalas .“        ...

2005 12 08
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie LIetuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1S-46 "Dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie LIetuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1S-46 "Dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo" (2005-11-30, Nr. 1S-48; Žin., 2005, Nr. 142-5166)

2005 12 05
Informacinis pranešimas "Dėl viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimų".

Dėl viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimų Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atkreipia visų perkančiųjų organizacijų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimams nenumato jokių išimčių. Šios paslaugos turi būti perkamos bendra tvarka. Remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis rinkoje šiuo metu veikia nemažai įmonių, galinčių pasiūlyti viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugas. Kadangi visiems paslaugų teikėjams taikomos vienodos taisyklės ir reikalavimai, perkančiosioms organizacijoms nėra jokių techninių ir teisinių kliūčių, išskyrus galiojančius sutartinius įsipareigojimus esamam teikėjui, naudotis kitų teikėjų siūlomomis...

2005 12 05
Informacinis pranešimas "Griežtinama kompiuterinės įrangos viešųjų pirkimų tvarka".

Negalima diskriminuoti kompiuterių procesorių gamintojų Europos Komisija atkreipė Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos narių dėmesį į tai, kad vykdant kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus gali būti neteisėtai diskriminuojami kompiuterių procesorių gamintojai. Diskriminacija pasireiškia rengiant perkamos kompiuterinės įrangos technines specifikacijas ir jose nurodant procesorių gamintojo ar prekės ženklą, taip pat kitas charakteristikas, būdingas tik vieno gamintojo procesoriams. Tokios specifikacijos neatitinka tiek ES direktyvomis, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatytų reikalavimų. Siekdama padėti perkančiosioms organizacijoms išvengti neteisėto kompiuterių procesorių gamintojų diskriminavimo Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino...

2005 11 08
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2005-11-02, Nr. 1S-46; Žin., 2005, Nr.132-4777)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2005-11-02, Nr. 1S-46; Žin., 2005, Nr.132-4777)

2005 10 19
Tęsiami viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę darbai.

2005 m. spalio 12 d. Viešųjų pirkimų tarnyba, Centrinė projektų valdymo agentūra ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas pasirašė trišalę sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“ vykdymo. Pagal ją Centrinė projektų valdymo agentūra yra šio projekto įgyvendinančioji institucija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas–tarpinė, o Viešųjų pirkimų tarnyba -įgyvendinančioji institucijos. Projekto vykdymo vertė-13, 35 mln. litų. Tris ketvirtadalius šių lėšų skiria Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas, o vieną ketvirtadalį-Lietuvos valstybės biudžetas. Per 30 mėnesių truksiantį projekto realizavimo laikotarpį esamą viešųjų pirkimų informacinę sistemą numatoma modifikuoti ir išplėsti tiek, kad...

2005 09 14
Pranešimas dėl Europos Komisijos atliekamo tyrimo projekto apie "žaliuosius" viešuosius pirkimus (angl. Green Public Procurement) Europos Sąjungoje.

Gerb. Pone/Ponia, Europos Komisijos vardu Virage (Nyderlandai), Macroscopio (Italija), Global 2 Local (Didžioji Britanija), CES (Vengrija) ir SYKE (Suomija) atlieka tyrimo projektą apie "žaliuosius" viešuosius pirkimus (angl. Green Public Procurement) Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos Jūs rasite EK Tvarios plėtros ir integracijos direktorato direktoriaus Timo Mäkelä pridėtame laiške. Mes mielai Jūsų prašome užpildyti Europos komisijos tyrimo apie "žaliuosius" viešuosius pirkimus klausimyną šiame tinklalapyje: http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=greenpp&lang=lt "Žalieji" viešieji pirkimai reiškia, jog pirkimo metu yra atsižvelgiama į aplinkosaugos...

2005 08 30
Pranešimas spaudai dėl neteisingų žinių skelbimo interneto svetainėje www.vilnius.lt

Pranešimas spaudai   Dėl neteisingų žinių skelbimo interneto svetainėje www.vilnius.lt         2005 m. rugpjūčio 26 d. interneto svetainėje www.vilnius.lt buvo paskelbta informacija ,,Sostinės savivaldybė vykdys Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymą, tačiau skųs jį teismui‘‘. Jame Viešųjų pirkimų tarnyba apkaltinta išankstinės nuomonės apie Vilniaus vandens pramogų parko paslaugų viešąjį pirkimą skelbimu žiniasklaidoje, tyrimo vilkinimu, šališkumu, įpareigojimu skelbti konkursą.       Visi šie teiginiai neatitinka tikrovės. Viešųjų pirkimų tarnyba š. m. liepos 19 d. , gavusi Vilniaus m. Tarybos nario K. Masiulio ir Seimo nario A. Ažubalio prašymus išsiaiškinti kai kurias aplinkybes, susijusias su...

2005 05 25
Pradėjo veikti Centrinis viešųjų pirkimų portalas

2004 m.Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ėmė vykdyti viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę pirmojo etapo darbus.Buvo paskelbtas konkursas, kurį laimėjo UAB,,Informacinė raida''.Bendrovės specialistai paruošė projektą ir jį įgyvendino.Jų darbo vaisius-Centrinis viešųjų pirkimų portalas www.cvpp.lt. Šiomis dienomis jis jau pradėjo veikti. Portale skelbiama visa informacija apie Lietuvoje vykdomus viešuosius pirkimus.Juo pasinaudojus, pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką, galima vykdyti elektroniniu būdu.Lietuva pirmoji tarp Baltijos šalių suteikianti perkančioms organizacijoms ir tiekėjams tokią paslaugą. Portalu efektyviai gali naudotis visi šalies gyventojai, perkančiosios organizacijos, prekių, paslaugų ir darbų tiekėjai.Perkančiosioms...

2005 05 11
Tarptautinis seminaras viešųjų pirkimų klausimais

Gegužės 10-11 dienomis Vilniuje buvo surengtas Baltijos šalių seminaras dėl naujųjų viešųjų pirkimų procedūrų ir jų dokumentų įgyvendinimo Europos Sąjungos šalyse. Jį organizavo Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ir tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ,,Sigma'. Paskaitas seminare skaitė Anglijos, Italijos, Prancūzijos ir kitų valstybių viešųjų pirkimų teoretikai ir praktikai. Daugiausiai diskutuota apie Europos Sąjungos direktyvų taikymą šioje svarbioje ekonominio gyvenimo srityje, apie būtinybę panaudoti Sąjungos integracinę erdvę glaudesniam jos narių ūkiniam ir humanitariniam bendradarbiavimui. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sekretorė AlinaMačiulytė savo pranešime nagrinėjo naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo projekto...

2005 01 26
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2004-12-31, Nr. 1S-83; Žin., 2005, Nr. 8-262)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2004-12-31, Nr. 1S-83; Žin., 2005, Nr. 8-262)

2005 01 26
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2004-12-31, Nr. 1S-82; Žin., 2005, Nr. 8-261)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų patvirtinimo" (2004-12-31, Nr. 1S-82; Žin., 2005, Nr. 8-261)

Įrašų
puslapyje
1 2 Pirmyn