Visos naujienos

RSS Spausdinti
2004 10 07
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl reikalavimų viešosios darbų koncesijos suteikimo skelbimui ir skelbimui apie pirkimą, kai perka koncesininkas, aprašo ir skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ (2004-09-21, Nr. 1S-53; Žin., 2004, Nr. 143-5

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl reikalavimų viešosios darbų koncesijos suteikimo skelbimui ir skelbimui apie pirkimą, kai perka koncesininkas, aprašo ir skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ (2004-09-21, Nr. 1S-53; Žin., 2004, Nr. 143-5251)

2004 07 08
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-32 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 patvirtintų standartinių pirkimo dokumentų pakeitimo“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. 1S-121 PATVIRTINTŲ STANDARTINIŲ PIRKIMO DOKUMENTŲ PAKEITIMO 2004 m. birželio 30 d. Nr. 1S-32 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2002, Nr. 118 - 5296; 2003, Nr. 123 - 557) 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, P a k e i č i u Standartines supaprastinto atviro konkurso sąlygas, Standartines...

2004 06 10
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1S-2 "Dėl reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai ir viešųjų pirkimų skelbimų tipi

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1S-2 „DĖL REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2004 m. birželio 7 d. Nr. 1S-31 Vilnius Vadovaudamasis 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo, 1993 m. birželio...

2004 05 25
Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo" (2004-05-04, Nr. 1S-26; Žin., 2004, Nr. 80-2859)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SÀRAŠO PATVIRTINIMO 2004 m. gegužės 4 d. Nr. 1S-26 Vilnius Vadovaudamasis Tarybos 1992 m. birželio 18 d. direktyvos 92/50/EEB „Dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo“ 29 straipsnio 4 dalimi, Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyvos 93/36/EEB „Dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos...

2004 05 25
Įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1S-24 "Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo" (2004-0

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR.1S-24 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2004 m. balandžio 23 d. Nr. 1S-23 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-557; 2004, Nr....

2004 05 07
Pranešimas spaudai dėl A.Mozerio teiginių 2004-04-22 dienraštyje "Respublika"

Pranešimas spaudai dėl A.Mozerio teiginių 2004-04-22 dienraštyje "Respublika"     Straipsnyje "Įtartini sandoriai už valstybės milijonus" buvęs Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojas Alvydas Mozeris daugeliu straipsnio vietų sąmoningai klaidina redakciją ir skaitytojus.     Valdovų rūmų Vilniuje statybos darbų pirkimas nebuvo nuslėptas.Apie jį 2000 m.buvo skelbta "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai".Šis leidinys yra prieinamas kiekvienam skaitytojui, tuo pačiu ir A.Mozeriui.     Neatitinka tikrovės ir A.Mozerio tvirtinimas, kad tarnyba "palaimino" 2003 metais Seimo vykdytą lengvųjų automobilių pirkimą.Tarnyba, gavusi Seimo kanceliarijos užklausimą, išaiškino jai, kokiomis sąlygomis galima priimti sprendimą dėl...

2004 05 03
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Komisijos 2003 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 2151/2003 pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno)

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Komisijos 2003 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 2151/2003 pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno)

2004 05 03
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai ir viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" (2004-01-30, Nr. 1S-2; Žin., 2004, Nr. 62-2229)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 2004 m. sausio 30 d. Nr. 1S-2 Vilnius Vadovaudamasis 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. IX-1217 (Žin., 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-5579) 7 straipsnio 2 dalies 10 punktu bei 18 straipsnio 8 dalimi: 1. T v i r t i n u pridedamus dokumentus: 1.1. Reikalavimai skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai; 1.2. 1 tipinė forma „Skelbimas apie pirkimą“;...

2004 05 03
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ))

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ))

2004 05 03
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 "Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo"

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 "Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo" (2004-04-27, Nr. 1S-25; Žin., 2004, Nr. 63-2285)

2004 05 03
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" (2004-01-30, Nr. 1S-3; Žin., 2004, Nr. 62-2228)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 2004 m. sausio 30 d. Nr.1S-3 Vilnius Vadovaudamasis 2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. IX-1217 (Žin., 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-5579) 7 straipsnio 2 dalies 10 punktu bei 67 straipsnio 4 dalimi: 1. T v i r t i n u pridedamus dokumentus: 1.1. Reikalavimai skelbiamai...

Įrašų
puslapyje