VPT: Pirkimo vykdytojai negali didinti pirkimui skirtų lėšų dydžio

Data

2018 02 22

Įvertinimas
4
gavel-and-balance-of-justice-law_1423-1827.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) po Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 metų lapkričio 27 dienos sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-1245-236/2017 gauna pirkimų vykdytojų klausimų dėl to, ar galima pasiūlymų vertinimo etape didinti pirkimui suplanuotas lėšas.

Tarnybos tinklalapyje iki naujojo reglamentavimo buvo skelbiama pozicija, kad pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija gali keisti pirkimui skirtų lėšų dydį tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai, viešojo intereso apsauga ar ypatingos reikšmės pirkimas ir pan.).

Aukščiau minėtoje civilinėje byloje ieškovė, ginčydama perkančiosios organizacijos (atsakovės) priimtus sprendimus, nurodė, kad perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje paskelbtoje informacijoje apie planuojamą Pirkimą nurodytas lėšų dydis turėjo būti vertinamas kaip maksimali Pirkimui skirtų lėšų suma, o trečiojo asmens pasiūlymas, kurio kaina didesnė nei perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje paskelbtoje informacijoje apie planuojamą Pirkimą nurodyta lėšų suma, turėjo būti atmestas. Tuo tarpu perkančioji organizacija teigė, kad ieškovė neteisėtai tapatino iki Pirkimo paskelbimo internete talpintą informaciją apie ateityje planuojamą Pirkimą kaip Pirkimo dokumentų dalį ir privalomas (įpareigojančias) Pirkimo sąlygas tiekėjams.

Lietuvos Apeliacinis teismas 2017 metų lapkričio 27 dienos sprendime nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nustatė, kad UAB „Utenos vandenys“ tiekėjams atskleidė maksimalią <...> darbų pirkimo kainą, kad maksimali Pirkimui skirta kaina buvo nustatyta, byloje patvirtina ne tik ieškovės pateiktas <...> skelbimas, bet ir <...> atsakovės komisijos pasitarimo protokolas<...>, kuriame nurodyta, kad Pirkimui planuota maksimali sudaryti sutarties vertė <...>. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovės <...> teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės pateiktą atsakovės viešųjų pirkimų plano eilutę prilygino išankstiniam skelbimui apie Pirkimą.

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau minėtą Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimą, pirkimo vykdytojai negali pasiūlymų vertinimo etape didinti pirkimui suplanuotų lėšų dydžio, kai pirkimui skirta lėšų suma yra nurodyta Suvestinėje, o vertindami tiekėjų pasiūlymų kainos priimtinumą, privalo atsižvelgti į Suvestinėje nurodytą informaciją.

Šiuo metu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta (1), kad laikoma, jog pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Atsižvelgiant į aukščiau minėtą Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimą, pirkimo vykdytojas vertindamas pasiūlymus turi atsižvelgti ir į planuojamų pirkimų Suvestinėje esančią informaciją.

 

Siekiant VPĮ / PĮ aiškumo dėl nuostatų dėl per didelių kainų aiškinimo, Tarnyba informavo Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją apie poreikį tikslinti minėtų įstatymų nuostatas.

 

 

(1) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ) 58 straipsnio 1 dalies 5 punktas.